Regulamin sklepu internetowego ktoredykolwiek.pl

§1. Postanowienia ogólne

1.       Poniższy dokument, zwany „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zwanego również „Sklepem”, znajdującego się na stronie internetowej www.ktoredykolwiek.pl.
2.       Właścicielem sklepu jest firma Którędykolwiek Paulina Grzybowska, mieszcząca się pod adresem ul. Norwida 21/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna. NIP: 9222894327. Firma zwana jest potem „Administratorem”. 
3.       Dane kontaktowe do obsługi sklepu: 533 859 682, email: ktoredykolwiek@gmal.com. Sklep nie oferuje sprzedaży stacjonarnej – podany wyżej adres służy do celów korespondencyjnych, w tym zwrotów.
4.       Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a dokonując zakupu, potwierdza jego znajomość. Regulamin jest łatwo dostępny w formie elektronicznej.
5.       Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie konta e-mail.
6.       Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

§2. Definicje

Pod pojęciami użytymi w Regulaminie kryją się:

  • Sklep – jednostka prowadząca wyłącznie sprzedaż na odległość, mieszcząca się pod adresem www.ktoredykolwiek.pl;
  • Klient – każdy podmiot, który dokona zakupu w Sklepie zgodnie z Regulaminem; pojęcie to obejmuje zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców;
  • Użytkownik – każdy podmiot, który za pośrednictwem internetu wejdzie na stronę Sklepu;
  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, wyłączając z tego dni ustawowo wolne od pracy;
  • Regulamin – dokument, który określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz zakupu w nim produktów;
  • Konsument – osoba fizyczna, która decyduje się na dokonanie czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową i gospodarczą;
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawda lub jednostka bez osobowości prawnej, która decyduje się na dokonanie czynności prawnej w ramach swojej działalności zawodowej i gospodarczej.

§3. Wymogi techniczne związane z korzystaniem ze sklepu

1.       Klient, aby móc zrealizować zakup, potrzebuje urządzenia z aktywnym łączem internetowym oraz włączoną akceptacją plików cookies. Wymagany jest też aktywny adres e-mail.
2.       Sklep nie ma obowiązku dostarczać powyższego oprogramowania i sprzętu.
3.       Nabycie sprzętu oraz instalacja jakiegokolwiek oprogramowania objęte są osobnymi warunkami umowy licencyjnej między jego dostawcą a  Klientem.

§4. Zawarcie umowy sprzedaży

1.       Klient nie może dokonywać zakupu anonimowo oraz pod pseudonimem.
2.       Klient może dokonać zakupu jedynie jako gość, bez zakładania konta.
3.       Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta takich danych jak:
o   imię i nazwisko;
o   adres dostawy zawierający ulicę i numer domu (oraz, opcjonalnie, mieszkania), kod pocztowy, miasto;
o   numer telefonu;
o   adres e-mail.
Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia i nie są przechowywane po tym fakcie ani wykorzystywane do innych celów.
4.       Przed potwierdzeniem zakupu Sklep dostarcza Klientowi informacje na temat:
o   wybranych produktów;
o   łącznej sumy zamówienia;
o   dostępnej metody płatności oraz stawek za wysyłkę
o   okienka potwierdzającego zapoznanie z Regulaminem.
5.       Klient potwierdza chęć zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6.       Klient otrzymuje informacje na temat numeru konta, na którym należy wpłacić należność za zamówienie. Widzi również dokument potwierdzający jego złożenie – kopia wysyłana jest na adres e-mail.
7.       Każde zamówienie ma przyznany numer, którym należy się posługiwać w razie jakichkolwiek pytań o produkty, realizację czy innych.
8.       Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przelewu na koncie Administratora. Klient ma 48 godzin na opłacenie zamówienia. W razie braku płatności zamówienie jest anulowane, a produkty na powrót stają się dostępne.
9.       Sklep zobowiązuje się do przekazania Klientowi produktów pełnowartościowych w cenie obowiązującej w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
10.   Zamówienie jest realizowane do 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
11.   Odstępstwo od punktu 10. dotyczy produktów oferowanych w przedsprzedaży oraz tych, w których termin wysyłki już w momencie zakupu był inny.
12.   O wysyłce Sklep informuje Klienta drogą mailową.
13.   Sklep może wystawić fakturę bez VAT na zamówienie. Chęć otrzymania faktury Klient musi zgłosić przed złożeniem zamówienia, podając dane firmowe, takie jak:
o   nazwa firmy;
o   adres wysyłki;
o   numer NIP;
o   telefon;
o   adres e-mail.

§5. Reklamacje

1.       W przypadku Reklamacji, Klienta będącego Konsumentem obowiązują przepisy ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2.       Sklep przyjmuje reklamację od Klienta, jeśli produkt ma wadę fizyczną, z tytułu rękojmi. Dotyczy to przypadków, gdy produkt jest uszkodzony, został wysłany pomyłkowo, został wydany w stanie niepełnym.
3.       Reklamacje należy składać drogą mailową, na adres ktoredykolwiek@gmail.com, podając takie dane jak:
o   numer zamówienia;
o   datę zakupu;
o   imię i nazwisko Klienta;
o   adres Klienta;
o   dane kontaktowe;
o   przedmiot i przyczyna reklamacji.
4.       Konsument może zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o ile jest to możliwe i nie przekracza nadmiernych kosztów względem wartości przedmiotu. Możliwe jest również obniżenie ceny w proporcji adekwatnej do wady i ceny produktu. Sklep, w razie braku innych rozwiązań, może zaproponować zadośćuczynienie w formie przedmiotu ze sklepu albo bonu na kolejne zakupy.
5.       Rozpatrzenie reklamacji wniesionej przez Konsumenta Sklep zobowiązuje się wykonać w okresie 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji.
6.       Informacja o decyzji w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą, którą przybyła reklamacja, chyba że Klient zaznaczył inaczej w wiadomości.
7.       W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji sklep zobowiązuje się do wysyłki produktu wolnego od wad lub z usuniętą wadą w rozsądnym czasie od momentu przybycia uszkodzonego produktu bezpośrednio do Sklepu. Za wysyłkę produktu odpowiedzialny jest Klient. Alternatywne rozwiązania ustalane są indywidualnie między Sklepem a Klientem.
8.       Prawa do rękojmi nie ma Klient będący Przedsiębiorcą.

§6. Zwroty – odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1.       Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
2.       Odstąpienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, podpisanego ręcznie przez klienta i wysłanego na adres ktoredykolwiek@gmail.com. Oryginał należy dostarczyć wraz z produktem oraz dowodem zapłaty na adres:
Którędykolwiek.pl
ul. Norwida 21/1
26-110 Skarżysko-Kamienna
3.       Zwrot powinien nastąpić jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym we właściwych przepisach.
4.       Koszt zwrotu pokrywa Klient, bez względu na to, jaką metodę wybrał.
5.       Sklep zobowiązuje się do zwrócenia kosztu towaru oraz kosztów jego wysyłki do Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pełnowartościowego, zwróconego towaru.
6.       Klient odpowiada za zabezpieczenie zwracanego produktu tak, aby nie uległ uszkodzeniu. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu w razie uszkodzenia produktu. Może również obniżyć zwracaną kwotę proporcjonalnie do uszkodzeń zwróconego produktu, bez względu na to, czy uszkodzenia zostały wykonane u Klienta, czy w transporcie od Klienta do Sklepu.
7.       Zwrot  towaru na takich zasadach nie obejmuje Klientów będących Przedsiębiorcami oraz nie dotyczy przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie.

§7. Wymiana

1.       Klient może zgłosić wniosek o wymianę produktu pełnowartościowego na inny, również pełnowartościowy. Wymiana produktu nie jest możliwa w przypadku rzeczy wykonanych na indywidualne zamówienie.
2.       Wymianie podlegają jedynie produkty pełnowartościowe, bez śladów użytkowania.
3.       Sklep rozpatruje wymianę w ramach aktualnego stanu magazynowego i zgadza się na nią, jeśli towar na wymianę jest dostępny. Jeśli nie – Klient może zwrócić produkt zgodnie z powyższymi przepisami, jeśli jest Konsumentem.
4.       Chęć wymiany należy zgłosić na adres mailowy ktoredykolwiek@gmail.com. Po akceptacji, Klient jest zobowiązany wysłać produkt do Sklepu.
5.       Wysyłka towaru na wymianę przez Klienta odbywa się na jego koszt. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia produktu na czas transportu. Sklep może odmówić wymiany, jeśli towar po rozpakowaniu okaże się uszkodzony lub będzie nosić ślady użytkowania.
6.       Sklep wysyła towar na wymianę na swój koszt.

§8. Polityka prywatności

1.       Klient, poprzez dokonanie zakupu oraz wypełnienie formularza i zaznaczenie odpowiedniego pola, wyraża zgoda na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów Regulaminu i świadczonych usług.
2.       Administratorem danych jest firma Którędykolwiek Paulina Grzybowska, znajdująca się pod adresem ul. Norwida 21/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 9222894327, tel. 533859682.
3.       Dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym do tego przepisami prawa, a także określonym w Regulaminie, na przykład w celu wysyłki produktu.
4.       Dane dobrowolnie udostępnione przez Klienta używane są przez Administratora w celu:
o   zawarcia umowy sprzedaży;
o   doręczenia produktu do Klienta;
o   wystawienie dokumentu potwierdzającego sprzedaż;
o   zaksięgowania transakcji na koncie Sklepu oraz zachowania jej śladu do celów podatkowych.
5.       Dane Klienta nie są przechowywane, prócz danych finansowych i niezbędnych do identyfikacji transakcji, w żadnej bazie przez Administratora. Klient nie może też założyć konta w sklepie.
6.       Klient może dobrowolnie przystąpić do newslettera. W jego ramach może otrzymywać informacje o promocjach i ofertach handlowych. Do korzystania z newslettera niezbędne jest dobrowolne podanie adresu e-mail i imienia. Rezygnacja może nastąpić w dowolnej chwili, poprzez kliknięcie linku zawartego w stopce.
7.       Każdy kontakt inicjowany ze Sklepem przez Klienta oznacza zgodę na dobrowolne wykorzystanie danych (zawartych w wiadomości, a także samego adresu e-mail) do celów związanych z przedmiotem kontaktu.
8.       Dane podane w trakcie złożenia zamówienia przekazywane są stronie Furgonetka.pl w ramach realizacji zamówienia. Następnie, w formie listu przewozowego, udostępnione są wybranemu dostawcy na czas realizacji dostawy. Dostępni dostawcy: InPost Paczkomaty, Kurier DPD.
9.       Klient nie ma obowiązku podania danych osobowych, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży.
10.   W trakcie realizacji zamówienia dane Klienta podlegają ochronie, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada starań, aby były przechowywane na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa.
11.   Sklep bazuje na użytkowaniu plików Cookies. Ich celem jest poprawa funkcjonalności Sklepu. Pliki Cookies Klient może w dowolnej chwili usunąć ze swojej przeglądarki. Może też nie wyrazić zgody na ich rejestrację, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu. Więcej na ten temat: https://ktoredykolwiek.pl/cookies/

§9. Informacje końcowe

1.       Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczać praw Klienta, zwłaszcza będącego Konsumentem. Pierwszeństwo mają podstawowe przepisy prawa.
2.       W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
3.       W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient ma prawo kontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem ktoredykolwiek@gmail.com.
4.       Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5.       Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu z zachowaniem 14 dni karencji od momentu publikacji do wejście w życia zmian.
6.       Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2021 r.