1. E-booki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.

2. Autorskie prawa osobiste i prawa majątkowe przysługują wyłącznie autorce e-booków, która jednocześnie wprowadza je do obrotu.

3. Pobranie czy kupno ebooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do e-booka. Kupujący może korzystać z ebooka wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową e-booka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z treści, przy czym kopia nie może być udostępniana osobom trzecim.

4. W szczególności Kupującemu nie wolno rozpowszechniać, zwielokrotniać e-booka, udostępniać go osobom trzecim w dowolnej formie, użyczać i najmować, zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie, zmieniać treści w jakiejkolwiek formie.

5. Do e-booków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).

6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych wydawca wystąpi na drogę sądową.

Dokładna polityka prywatności znajduje się tutaj.